Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende in lijn met de lokale wensen. Momenteel kan je de bezieling van Kermt samenvatten in enkele actieve buurten met tal van buurtfeesten, een handvol verenigingen en amper enkele sportclubs. De lijst van opgehouden initiatieven groeit elk jaar. Onze gemeenschap moet terug de nodige zuurstof krijgen om nieuw leven op te starten en dit verder in stand te houden.

 

Uit een aantal eerdere initiatieven is er in Kermt recent een nieuw samengesteld initiatief ontstaan. Deze nieuwe groep Kermtenaren heeft de ambitie om korte, middellange en langetermijnprojecten uit te werken. We willen voor onze deelgemeente samen met de beleidsmensen een antwoord zoeken op maatschappelijke uitdagingen voor de volgende decennia, binnen een bredere stedelijke, sociale en duurzame context. De politiek beschikt over de middelen om ideeën te verwezenlijken, terwijl de dorpsraad kan verwoorden wat de lokale behoeftes zijn.

 

Als je interesse hebt om deel te nemen aan de Dorpsraad Kermt, je wil een suggestie doen of een probleem aankaarten: mail naar info@kermt.be