Geschiedenis

Carnavalsvereniging <<De Fluiters>> vindt haar oorsprong in 1967. Het is toen ontstaan vanuit de JEUGDWERKING. Dit waren toen diverse groeperingen als KSJ, KSA, KAJ, ... De grootste intitiatiefnemer was Tjen Schouterden, toen voorzitter van de jeugdraad. Het doel was eigen om mensen in Kermt samen te brengen en carnavals-activiteiten te organiseren. In die tijd was er alleen in Hasselt carnaval en nergens in de deelgemeenten zelf. Carnaval was toen al een plezierige bedoening voor de gehele bevolking.

Een jaar later (1968) werd dan definitief <<De Fluiters>> als vereniging opgericht. waarom werd voor deze naam gekozen? Fluiters wilt zeggen: enerzijds signaal geven en anderzijds is fluiten een uiting van blijheid, een teken van enthousiasme. Intussen zijn tal van Kermtse verenigingen gegroepeerd rond De Fluiters. Bijvoorbeeld: sportverenigingen (voetbal) diverse cafés en tal van culturele verenigingen (Feestcomité Kermt). Dat de samenhang in die tijd bijzonder groot was, bewijst het feit dat vanaf toen elk jaar een andere vereniging de prins van het jaar naar voren bracht.

Een klein overzicht:

1968 Tjen Schouterden 

1977 Jack Mommers

1969 Sooi Neuteleers                             

1978 Roger Cox

1970 André Daniëls                                

1979 Fernand Lieten

1971 Gaston Wouters                             

1980 Eddy Froyen

1972 Guido Nickmans                             

1981 Freddy Bussé

1973 Swa De Grote                                

1982 Willy Fontaine

1974 Marc Breesch                                

2010 Nar Tony

1975 Ganston Van de Broeck                   

2011 Nar Vincent

1976 Ronny Ceulemans

 

 

Stilaan viel de werking van De Fluiters in 1983 stil door een gebrek aan drijvende krachten en goede initiatieven. Gedurende een tiental jaren was het stil rond het carnaval in Kermt.

Tot in 1991 een aantal bestuursleden van jeugdclub Chaoz, het idee hadden om carnaval in Kermt terug leven in te blazen. Zo bouwde men met jeugdclub Chaoz en enkele ex jeugdprinsen een wagen en nam deel aan diverse stoeten in de buurt. Ze klosten aan wagens en kostuums, schuimde bals en stoeten af, als er maar leute was.

Tot deze tak van de vereniging in 1993 uit zijn voegen barstte. Zo werd vzw <<De Fluiters>> opnieuw opgericht. Nu konden we waardig in de carnavalswereld vertoeven. Als enl was het doel om in Kermt terug een stoet te organiseren. Maar eerst moesten we het spaarboekje opkrikken door allerlei: shows, bals, fuiven, kiendagen, restautantdagen, enz. Toen we zeker waren van de innerlijke kracht en geldstroom, organiseerden we in 1996 onze eerste stoet met succes en al vlug behoorden we tot de grootste stoet van de regio. Ook hebben De Fluiters, jaren in de organisatie gezeteld van de vzw Relax-Party.

Sinds enkele jaren hebbren De Fluiters een dochtervereniging bij met name <<Feestcomité Kermt>>. Onze vereniging schoot al direct in de roos met een totaalaanpak rond het kerstgebeuren in Kermt. Duizenden mensen kwamen opdagen om mee te genieren van de Kerstmarkt en onze eerste KERSTLICHTSTOET en dat deden we samen met de varnavalsvereniging De Knepkes, die hun maatschappelijke zetel naar Kermt verhuisden in 2004 en zo het Feestcomité kwam versterken. Zo kwam Spalbeek kermis opnieuw tot een waardige kermis met muzikaal vuurwerk, waardige foor, rommelmarkt, muziekterras, ... Kermt kermis werd eveneens onderhanden genomen en werd weer 4 dagen zoals vroeger 'Echte Kermis' met een extra kermisplein, kermiskoers, optredens, vuurwerk, live terras, ...

Tot er in 2009 een onenigheid ontstond binnen het bestuur met heel wat mindere leuke verrassingen tot gevolg voor onze groep. Desondanks hebben wij met GROOT SUCCES nog een Carnavalstoet en Winterdorp Kermt georganiseerd.  Maar onze groep bleef helaas niet gespaard van de onaangename verrassingen. Dit gaf wel mee de doorslag aan onze groep om te beslissen beiden evenementen voorlopig niet meer te organiseren indien dit niet kan in optimale omstandigheden. Met als gevolg dat wij als CV De Fluiters bleven door doen. Onze groep groeide, wij namen deel aan tal van carnavalstoeten met als hoogtepunt Kermt-Hasselt te mogen vertegenwoordigen tijdens het carnavalsweekend te Oostende.

Na twee jaar pauze, hebben wij 2013 terug een aanvraag ingediend voor de organisatie van de carnavalstoet te Kermt. Nu werd beslist de organisatie aan de groep uit Tuilt-Hasselt te laten. Met een beetje pijn aan het hart maar gehard als we zijn, laten wij dit ons niet uit het lood slaan. Dus wensen we de organisatie van carnaval Kermt 2014 alle succes en dat alle mensen uit Kermt-Tuilt en Spalbeek veel plezier mogen beleven.

Wij CV De Fluiters uit Kermt zullen evenwel blijven deelnemen aan carnaval en ons inzetten voor andere activiteiten in Kermt zoals de Dorpsraad, carnaval SBS Kermt, Meiviering, ...